Bel ons

Email ons

Huidtherapeutisch consult

Gratis en vrijblijvend intakegesprek:
Voorafgaand aan de eerste behandeling bespreekt u tijdens een intakegesprek uw vragen, klachten, wensen en verwachtingen met de huidtherapeut.  Uit dit gratis en vrijblijvend intakegesprek blijkt of we verder kunnen met het huidtherapeutisch consult.

Wij vragen u vooraf de vragenlijst in te vullen:
Vragenlijst Huidtherapeutisch Centrum Weert

Huidtherapeutisch Consult
Ongeacht uw huidaandoening passen wij bij iedere cliënt dezelfde werkwijze toe:

Algemene gegevens, huidanalyse en onderzoek:
Neem uw ID, eventueel verwijsbrief van arts/specialist en medicatielijst mee.
Bij de huidanalyse gaan we gericht vragen stellen m.b.t. uw klacht (anamnese) en wordt er een huidonderzoek/metingen gedaan.
Let op: een huidanalyse kan alleen op een schone en gereinigde huid.

Diagnose:
Vervolgens stellen wij een huidtherapeutisch diagnose. Hieruit blijkt welke (huid)therapeutische mogelijkheden er zijn voor uw klacht(en).

Behandelplan:
In nauw overleg stellen we een geschikt behandelplan voor u op. En bespreken we de kosten/vergoeding van de behandeling. Ook vragen wij u om een toestemmingsformulier in te vullen:
Informed Consent Huidtherapeutisch Centrum Weert

Behandeling:
Na instemming met het behandelplan, volgen de behandelingen. De adviezen/nazorginstructies die u krijgt zijn bedoeld ter ondersteuning van de behandeling of ter voorkoming van klachten. Het opvolgen van de adviezen is vaak noodzakelijk om tot een goed eindresultaat te kunnen komen.

Evaluatie:
Er worden indien mogelijk voor, tijdens en na het behandelingstraject metingen gedaan om het effect van de therapie te kunnen vaststellen.

In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn wij verplicht om, voorafgaand aan het huidtherapeutisch consult, u toestemming te vragen voor het verwerken van uw gegevens. De privacyverklaring, het verwerkingsregister en de algemene voorwaarden kunt u vinden op onze website.